Kleinschalig

Rust

Persoonlijke aandacht

Veel ruimte voor het kind

4 – 6 kinderen

Verticale groep

Vaste leidster: 1 contactpersoon

Ruimte voor contact tussen ouder en leidster

Saamhorigheid in de groep

Kinderen worden gezien en zien elkaar

Kinderdagverblijf Buitengewoon: