Algemene informatie

Hieronder vindt u de beoordelingen van de GGD, het certificaat ‘Samenwerken aan Kwaliteit 2019’ van de geschillencommissie Kinderopvang, de brochure van Buitengewoon, het pedagogisch beleidsplan en reviews van ouders.

In de brochure wordt informatie gegeven over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf, zoals onder andere openingstijden en tarieven.

In het pedagogisch beleidsplan, wordt verder ingegaan op de werkwijze en alle ontwikkelingsgebieden die betrokken worden binnen de zorg van het kinderdagverblijf.